Контакт

EUROPLAST DINIĆ ltd

18110 Нишка Банја, Ниш
Насеље Никола Тесла
ул. Заплањска 43

тел/факс: +381 18 542 126
Офис: +381 18 541 444
Офис: +381 18 541 230

europlast.dinic@gmail.com
europlast.prodaja@gmail.com
europlast.sanja@gmail.com