Нашата политика на управление

Politika sistema menadžmenta

Konkurentnost organizacije EUROPLAST DINIĆ u velikoj meri zavisi od kvaliteta proizvoda koje izrađujemo i isporučujemo korisnicima. Pored toga vodimo i stalnu brigu o zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu kao sastavnom delu poslovanja.

Osnovni principi integrisanog sistema menadžmenta su:
• ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca po pitanju kvaliteta, funkcionalnosti, dizajn, zaštite životne sredine i zdravlja,
• racionalna organizacija i efikasno izvođenje svih procesa uz smanjivanje rizika, kontrola troškova, pozitivno poslovanje i uvećanje profita,
• ispunjenje zakonskih zahteva iz svih oblasti, a naročito po pitanju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,
• optimalno korišćenje sirovina, energije i drugih prirodnih resursa, kao i očuvanje radne sposobnosti svih zaposlenih,
• stvaranje uslova za sve zaposlene da se obučavaju, da daju inicijative za uređenje svog radnog mesta, da daju predloge za efikasno odvijanje procesa,
• uspostavljanje partnerskih odnosa sa svim isporučiocima na način da se odgovornost za zahteve kvaliteta, ekologije i bezbednosti prenesu na njih.
• odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i zahteve zainteresovanih strana

Preduzeće EUROPLAST DINIĆ je opredeljeno da dosledno poštuje i stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i energijom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, uz učešće svih zaposlenih.

Sistem menadžmenta usklađen je sa standardima
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2008

Osnovna obaveza svakog zaposlenog je stvarenje takvog ambijenta u preduzeću koji omogućava maksimalnu motivisanost, a što doprinosi stvaranju dobrih partnerskih odnosa sa korisnicima i dobavljačima.
Svi zaposleni u organizaciji “EUROPLAST DINIĆ” su upoznati su sa ovom Politikom i imaju jasnu predstavu o iskazanim strateškim ciljevima kojima se teži. Politika se periodično razmatra i preispituje sa zaposlenima, a eventualne izmene biće odmah objavljene.
Za sprovođenje politike ISM preduzeća odgovoran je Menadžer.

Sa Politikom integrisanog sistema menadžmenta su upoznate sve zainteresovane strane i svi zaposleni. Istaknuta je na vidnim mestima u preduzeću. Na osnovu Politike će biti određeni ciljevi i programi ostvarenja za svaku godinu.