Ръководство за инсталиране на програма Fluidterm

Uputstvo za instalaciju Fluidterm programa

Potreban alat: Varilica,klešta za sečenje,metar,olovka


Potrebno vreme: Zavisi od veličine instalacije ⁽prikazano u tabeli⁾

Spoljni prečnik (mm)

Dubina grejanja(mm)

Vreme grejanja(sek)na temperaturi odC 270ͦC-280ͦC

Vreme za spajanje(sek)

Vreme hladjenja nakon spajanja(sek)

Ø20

14

6

4

3

Ø25

16

8

4

3

Ø32

20

9

4

4

Ø40

21

13

6

5

Ø50

22,5

19

6

5

Ø63

24

25

6

6

Fluidterm cevi su namenjne instalaciji u cilju neometanog,bezbednog i ekoloski opravdanog protoka tople i hladne vode.Takođe,mogu se koristiti i u instalacijama za navodnjavanje bašti,razvod vazduha pod pritiskom ,vakum instalacija,za transport nafte i za podno grejanje .

Od dobrih osobina fluidterm cevi mogu se nabrojati :

Nemogućnost korozije,glatke površine sprečavaju stvaranje kamenca,mala kondnzacija što je karakteristika metalne instalacije ,odpornost na mraz,niska težina…

Postupak instalacije FLUIDTERM cevi je sledeći :

Prema specifikacilji potrebno je povezti odgovarajuci uređaj sa imbus vijkom,vijak ne treba previše pretezati,kako se alat ne bi oštetio.Upošteno,”muški”deo je ispred”ženskog” dela alata.Vodite računa u toku zagrevanja alata.

Najpre odmeriti potrebnu dužinu Fluidtrem cevi,obeležiti mesto sečenja i iz nekoliko poteza preseći Fluidtrem cev

Rez mora da bude pod pravim uglom na osu cevi.Ovo je bitno da bi spoj bio valjan i siguran u smislu curenja vode.

Kada je parče Fluidterm cevi odsečeno vreme je za spajanje .

Po uključenju varilice u struju zasvetliće crvena lampica(ili dve ,zavisno od modela)Pre nego što počnete sa grejanjem spojeva morate sačekati da se lampice ugase.Tek onda možete pristupiti grejanju spolja.

Fluidterm cevi i fiting se istovremeno utiskuju u odgovarajuće teflonizirane umetke

I to tako da dodju do graničnika na umetcima

Nakon isteka vremena za zagrevanje,zagrejanu fluidterm cev i fiting skinuti sa varilice i odmah utisnuti jedan u drugi.

Fluidterm cev treba uvući do graničnika u fitingu.

Pažnja:Nakon postavljanja u uređaja,ne može se vršiti dodoatno podešavanje,zabranjeno je rotiranje fitinga u toku spajanja.

Napomena:Oprezno rukovati sa varilicom i kleštima da ne bi doslo do povrede.