Ръководство за монтаж на клапани

UPUTSTVO ZA MONTAŽU VENTILA

  • Na telo ventila (1) našrafiti vrblu (2) i stegnuti je ključem 17(7)

  • Na zategnutu virblu staviti kapu (3)

  • Kapu(3)pričvrstiti šrafom 4×6 (4) i zašrafiti ga krstastim odvijačem(6)

  • Preko šrafa staviti masku šrafa(5)

  • Na kraju montaže ventila izvršiti proveru tako što zavrtite kapu da kraja pa potom vratite u prvobitni položaj