Politika sistema menadžmenta

Konkurentnost organizacije EUROPLAST DINIĆ u velikoj meri zavisi od kvaliteta proizvoda koje izrađujemo i isporučujemo korisnicima. Pored toga vodimo i stalnu brigu o zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu kao sastavnom delu poslovanja.

Politika sistema menadžmenta

Osnovni principi integrisanog sistema menadžmenta su:

· ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca po pitanju kvaliteta, funkcionalnosti, dizajna, zaštite životne sredine i zdravlja,

· racionalna organizacija i efikasno izvođenje svih procesa uz smanjivanje rizika, kontrola troškova, pozitivno poslovanje i uvećanje profita,

· ispunjenje zakonskih zahteva iz svih oblasti, a naročito po pitanju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,

· optimalno korišćenje sirovina, energije i drugih prirodnih resursa, kao i očuvanje radne sposobnosti svih zaposlenih,

· stvaranje uslova za sve zaposlene da se obučavaju, da daju inicijative za uređenje svog radnog mesta, da daju predloge za efikasno odvijanje procesa,

· odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i zahteve zainteresovanih strana,

· analiza rizika u poslovnim procesima koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda, na životnu sredinu kao i prepoznavanje svih rizika koji mogu da dovedu do povrede na radu i delovanje u cilju minimizacije istih,

· kompetentnost osoblja za kvalitetno i bezbedno obavljanje zadataka kroz stalne obuke i stručana usavršavanja,

· uspostavljanje partnerskih odnosa sa svim isporučiocima na način da se odgovornost za zahteve kvaliteta, ekologije i bezbednosti prenesu na njih.

Preduzeće EUROPLAST DINIĆ je opredeljeno da dosledno poštuje i stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i energijom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 45001:2018, uz učešće svih zaposlenih.

Sistem menadžmenta usklađen je sa standardima

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Osnovna obaveza svakog zaposlenog je stvarenje takvog ambijenta u preduzeću koji omogućava maksimalnu motivisanost, a što doprinosi stvaranju dobrih partnerskih odnosa sa korisnicima i dobavljačima.

Svi zaposleni u organizaciji “EUROPLAST DINIĆ” su upoznati su sa ovom Politikom i imaju jasnu predstavu o iskazanim strateškim ciljevima kojima se teži. Politika se periodično razmatra i preispituje sa zaposlenima, a eventualne izmene biće odmah objavljene.

Za sprovođenje politike ISM preduzeća odgovoran je Menadžer.

Sa Politikom integrisanog sistema menadžmenta su upoznate sve zainteresovane strane i svi zaposleni. Istaknuta je na vidnim mestima u preduzeću. Na osnovu Politike će biti određeni ciljevi i programi ostvarenja za svaku godinu.