Uputstvo za montažu spojnica

Kompresione spojnice su specijalno dizajnirane za spajanje polietilenskih (okiten) creva.
Koriste se u sistemima za distribuciju vode za piće i drugih tečnosti. Kvalitet korišćenih materijala čini kompresione fitinge otpornim na eroziju u odnosu na više hemijskih supstanci i UV zračenja.
Europlast kompresione spojnice se izuzetno lako i brzo montiraju.
Zadovoljavaju sve međunarodne standarde u pogledu mehaničkih osobina i kompatibilnosti hrane.
Europlastove spojnice su obeležene znakom EP kao zaštitni znak firme

Iseći cev pod pravim uglom pomoću makaza za sečenje cevi (kao na slici).

Odšrafiti plavu navrtku sa tela fitinga i kroz nju provući crevo tako da širi deo sa navojem bude postavljem prema telu fitinga, a zatim postaviti beli prsten.

Uvucite cev u uvodnik na telu fitinga (koliko je moguće), zatim privucite beli prsten skroz do tela fitinga.

Rukom našrafite plavu navrtku, a zatim, ako je potrebno, dodatno stegnite specijalnim ključem.

Navrtka mora biti čvrsto zašrafljena, ali ne mora doći do kraja navoja na telu fitinga.